Header Header Header Header Header Header Header Header Header Header Header Header Header Header

Financiën

De totale uitvaartkosten zijn zeer afhankelijk van de persoonlijke wensen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het soort graf, advertenties, de kist, wel of geen condoleancebezoek, het aantal volgauto’s, enz.  Daardoor kunnen de kosten variëren van € 3000 voor een eenvoudige crematie zonder plechtigheid tot € 15000 voor een uitgebreide begrafenis met een eigen graf en grafmonument. Tijdens de uitvaartbespreking of een eventuele voorbespreking wordt altijd een kostenbegroting opgesteld. Dit geeft beide partijen een bepaalde mate van zekerheid.

Verzekeringen

Een uitvaartverzekering wordt vaak als een morele verplichting gezien, zodat uw nabestaanden niet komen te staan voor de kosten van de uitvaart. Een goede uitvaartverzekering kan een geruststellende gedachte zijn, zowel voor u als uw nabestaanden. Voor advies hierover kunt u contact opnemen met Uitvaartverzorging Ridderkerk. De verzekeringspolissen, lopend of niet meer lopend, kunnen tijdens de uitvaartbespreking worden meegegeven. Wij zullen er dan voor zorgen dat de polis wordt stopgezet en het kapitaal of de diensten zullen worden uitgekeerd of geleverd.

Ongeacht waar u lid bent of verzekerd bent: u bent vrij in de keuze van uw uitvaartonderneming. Als u een kapitaalverzekering hebt kunnen wij u duidelijk voorrekenen of er eventueel bijkomende kosten zijn. Als u een naturaverzekering hebt (er wordt geen geldbedrag uitgekeerd maar een pakket diensten aangeboden) is het vaak wat onduidelijker wat de financiële consequenties zijn, het is echter nog steeds helemaal aan u welke uitvaartondernemer u kiest. Als u besluit geen gebruik te maken van het geboden pakket dan krijgt u een bedrag uitgekeerd. U kunt daarnaar informeren bij de betreffende maatschappij waar u de naturaverzekering heeft afgesloten. Mocht u hierover twijfelen of vragen hebben dan kunnen we samen naar uw persoonlijke situatie kijken en kunnen we u eerlijk adviseren wat voor u financieel gezien het beste is.

Alle rechten voorbehouden Uitvaartverzorging Ridderkerk 2013
Fotografie: T. Rijsdijk
Vormgeving: RitsBerg Reclame en Media en technische realisatie: Design Log