Header Header Header Header Header Header Header Header Header Header Header Header Header Header

Praktische zaken

Wat u zelf vooraf kunt regelen

Het regelen van een uitvaart is voor de meeste mensen geen gemakkelijk onderwerp. De één wil er niets van weten, de ander wil graag dat alles van tevoren is geregeld. Toch is het verstandig om uw persoonlijke wensen vast te leggen en daarnaast te zorgen voor een goed geordende administratie. Voor nabestaanden is het immers al moeilijk genoeg om afscheid te nemen van een dierbare. Tevens krijgt u een goed inzicht in de kosten en kunt u desgewenst zorgen voor een passende (aanvullende) verzekering

Uw administratie op orde

Bij een uitvaart is het nodige papierwerk te regelen. Door uw administratie goed te ordenen, kunt u voor de nabestaanden veel vergemakkelijken. Zorg dat alle, voor uw uitvaart belangrijke, documenten in één map zijn opgeborgen:

  • Een adressenlijst waarop alle namen en adressen staan van de personen en instanties die een bericht van overlijden moeten ontvangen.
  • Een overzicht van uw (uitvaart- )verzekeringen, pensioenoverzicht, bankrekeningen, abonnementen, etc.
  • Een overzicht van uw personalia, zoals volledige namen, geboortedatum, BSN (sofinummer), het telefoonnummer van uw huisarts en dat van de personen in uw directe omgeving.
  • Uw wilsbeschikking met daarin uw uitvaartwensen (aanklikken voor document)
  • Het testament, indien aanwezig.
  • Het trouwboekje, indien aanwezig.

Daarnaast is het aan te raden dat uw bankrekeningen, indien mogelijk, op EN/OF of EN/EN zijn gesteld. Dit zorgt ervoor dat de achterblijvende partner of één van de kinderen toegang blijft houden tot de bankrekening.

Alle rechten voorbehouden Uitvaartverzorging Ridderkerk 2013
Fotografie: T. Rijsdijk
Vormgeving: RitsBerg Reclame en Media en technische realisatie: Design Log